Vision og mål


Vision
at give gode oplevelser og viden om æbler og om Ebeltofts historie og kultur

Slogan
Se, Smag, Vær Sammen

 Mål
 at udbrede kendskabet til de danske æbler
 at så mange som muligt, både børn og voksne, får glæde af Ebelfestival
 at Ebeltoft får positiv omtale i nationale medier

Organisering
Ebelfestival organiseres og gennemføres af en stor gruppe frivillige. Nogle er i gang hele året med planlægning og forberedelse.
Mange deltager på fuldtid i uge 42, hvor Ebelfestival gennemføres.
Foreningen “Ebeltoft Ebelfestival” har det formelle ansvar.
Det praktiske arbejde organiseres af bestyrelsen og en række udvalg og arbejdsgrupper