Persondatapolitik


Ebelfestival – Persondatapolitik 25.05.2018.

Vi behandler vore medlemmers personoplysninger til de oplistede formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler ligeledes personoplysninger på vore stadeholdere der deltager på Ebelfestival og lignende arrangementer, til de oplistede formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Ebelfestival er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Behandling af personoplysninger.

Personoplysninger:

Vi opbevarer kun såkaldte “almindelige oplysninger” : Navn, telefonnummer og e-mailadresser.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til foreningens medlemshåndtering, herunder udsendelse af informationer og invitationer til foreningens arrangementer.

Vi behandler stadeholdernes personoplysninger, til udsendelse af information og invitationer til foreningens arrangementer.

Vi benytter fotografier til situationsbeskrivelse på vores hjemmeside og i festivalprogram.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre uden samtykke.

Vi sletter dine almindelige personoplysninger efter din udmeldelse af foreningen.

Såfremt du ikke længere er stadeholder på Ebelfestival eller lignende arrangementer i foreningen, vil vi slette dine almindelige personoplysninger.

Ikke personhenførbare oplysninger (f.eks. generelle fotografier) med historisk værdi kan gemmes til arkiv, statistik og lignende.


Samtykke.

Vi indhenter dit samtykke, hvis det i sjældne tilfælde er nødvendigt at benytte dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Revidering af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores website.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


Kontaktoplysninger.

Bestyrelsen for Ebelfestival.