Generalforsamling 2021

Bestyrelsen for Ebelfestival håber meget at vi i år igen kan afholde Ebelfestival, vi tror det hele kan åbnes, når vi alle er blevet vaccineret i løbet af sommeren.

Som restriktionerne er på nuværende tidspunkt må vi ikke mødes. Bestyrelsens møder foregår pr computeren, og vi har lige været nødt til at udsætte Ebelfestivals generalforsamling. I følge vedtægterne skulle generalforsamlingen afholdes inden udgangen af Februar måned, men da restriktionerne forbyder dette har vi foreløbig udsat til slutningen af April.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes, når vi ved mere om lempelse af restriktionerne.

Vi er i fuld gang med at planlægge Ebelfestival 2021 og regner med at uddele postkort til alle byens gæster til påske.

Ligeledes regner vi med at kunne sælge skrabelodder i løbet af Maj.

Overordnede planer for Ebelfestival 2021

En forudsætning for Ebelfestival 2021 er naturligvis, at alle restriktioner er ophævede. Bestyrelsen må derfor løbende følge situationen.

I forbindelse med markedsføring, postkort o.l. anvendes motiv fra vinderplakat 2019.

Placering af Ebelfestival søges gennemført efter den model, som blev udviklet og afprøvet i 2019 med placering af mindre enheder i byens hyggelige miljøer. – Erfaringerne fra 2019 kan give anledning til mindre justeringer, men ideen med placering i byens gader og på torvene bevares.

Frivillige og andre samarbejdspartnere

Bestyrelsen ser frem til at fortsætte og udvikle det gode samarbejdet med frivillige og andre samarbejdspartnere. I første omgang pr mail og så snart det bliver muligt ved forskellig mødevirksomhed

Ser frem til et hyggeligt gensyn i 2021

Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Palle Erik Rasmussen