Bestyrelse


Bestyrelsen for Ebelfestival har følgende medlemmer:

Formand Gete Villefrance
Frivillig koordinering
Sponsorer
Overordnet koordinering
Tilladelser
Fonde
PR
21632536 formand@ebelfestival.dk

 

Næstformand Elsebeth Kirkebæk 51241744 info@ebelfestival.dk
Kasserer Nina Hobolth
Økonomi

Sponsoraftaler
26170437 bogholderiet@ebelfestival.dk

sponsor@ebelfestival.dk

Sekretær Irene Olsen
Programmet
30252421 irene.rygaard.olsen@gmail.com
Best. medlem Hanne Sloth
Skrabelodder

Plakatkonkurrence
40309633 hanne.sloth@mail.tele.dk
Best. medlem Elsebeth Kirkebæk
Planlægning og indretning af
torve og pladser
51241744 udstiller@ebelfestival.dk

teknik@ebelfestival.dk

Best. medlem Stig Rasmussen
Frivillig koordinering
Sponsorer
51345828 frivillig@ebelfestival.dk