Bestyrelse


Bestyrelsen for Ebelfestival har følgende medlemmer:

Formand Stig Rasmussen
Frivillig koordinering
Sponsorer
Overordnet koordinering
Tilladelser
Fonde
PR
51345828 stiganni@post.tele.dk
Næstformand
Sekretær
Elsebeth Kirkebæk
Programredaktør
Kulturelle arrangementer
51241744 ekirkebaek@gmail.com
Kasserer Nina Hobolth
Økonomi

Sponsoraftaler
26170437 hobolth8400@gmail.com
Best. medlem Hanne Sloth
Skrabelodder

Plakatkonkurrence
40309633 hanne.sloth@mail.tele.dk
Best .medlem Irene Olsen
Programmet
30252421 irene.rygaard.olsen@gmail.com
Best. medlem Knud Christensen
Planlægning og indretning af
torve og pladser
20201549 kc@ideogbyg.dk
Best. medlem Maria Polerube
Udlejning af pladser til udstillere

Udleje markedsboder
21288623 ebelfestivalmaria@gmail.com