Vil du være med i bestyrelsen (det er også sjovt)


Så får du mulighed for at bestemme rigtig meget:

  • at formålet holdes for øje, og at Ebelfestival bliver ved at udvikle sig. Strategier og forventningsafklaring
  • ansøgninger og ansvar for at få de rigtige tilladelser, kontakt til myndigheder
  • styring af de forskellige arbejdsgrupper
  • årshjul, kalender, dagsordner, møder

Kedeligt, nej. Vi holder ca. 12 møder om året – men ikke i juni og juli, og vi begynder igen med aktiviteter, når det er sensommer.

Iflg. vedtægter skal bestyrelsen bestå af 5 til 9 stemmeberettigede medlemmer. Heraf vælges 5 medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende og kan efter behov selv vælge op til yderligere 4 medlemmer. Lige nu består bestyrelsen af 5 valgte og 2 som supplerer.

Hvis du vil hjælpe med ovenstående, så kontakt frivillig@ebelfestival.dk

Selvom du bliver valgt til bestyrelsen, så kan du sagtens også tilmelde dig et eller flere af de øvrige områder.