Generalforsamling


Ny formand

Ebelfestival har netop afholdt generalforsamling og har herefter konstitueret sig med ny formand, nemlig Stig Keiser Rasmussen. Stig har været medlem af Ebelfestivals bestyrelse siden 2017.

Øvrig konstituering således, Næstformand og sekretær Elsebeth Kirkebæk, kasserer Nina Hobolth.

Bestyrelsens sammensætning blev ændret lidt idet Palle Rasmussen og Søren Peter Sørensen ønskede at trække sig.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Hanne Sloth, Irene Olsen, Knud Christensen og nyvalgt Maria Polerube.

Referat generalforsamling 2022 med underskrift