Foreningen


Foreningen Ebeltoft Ebelfestival

Historie
Ebeltoft Rotary Klubs medlemmer besluttede i 2002-2003 at tage initiativ til at skabe en række aktiviteter til fordel for byen og dens turister, specielt i efterårsferien. Et idé- og udviklingsarbejde blev iværksat, og der blev afholdt en række brain-stormings møder, hvori deltog såvel Rotary medlemmer som andre frivillige. Den første Ebelfestival løb af stablen i 2004. Fundamentet var skabt i den nystiftede forening Ebelfestival.

Foreningen
Det formelle ansvar for planlægning og gennemførelse af Ebelfestival varetages af foreningen “Ebeltoft Ebelfestival”.


Det er foreningens formål én gang årligt at gennemføre en festival i Ebeltoft by, til glæde og gavn for kommunens indbyggere og gæster. Der bydes på en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige.


Foreningen ledes af en bestyrelse og stort set alt arbejde udføres af frivillige
Der er således en lang række udvalg og grupper som arbejder med Ebelfestival, mange er i gang hele året.
Det samlede antal frivillige er mere end 150 personer.


Vedtægter for foreningen Ebelfestival kan downloades her.