Jobs til frivillige


Under Ebelfestival, uge 42:

Vagter har normalt en varighed på 3 ½ time. Start 10.00 eller 13.30•Presning af æbler
• Salg af æbler og saft
• Info bod
• Ved event: bordopstilling, servering og oprydning, køkken, både eftermiddag og aften
• Pasning af bar
• Renovation: en tur med trailer udskiftning af affaldsposer. Soignering af eget område

Før Ebelfestival:

Tidspunkter efter nærmere aftale
Opsætning af lygtepælsplakater og de store røde æbler, nogle uger før Ebelfestival
• Klargøring og indretning af telte, borde, bænke, stole – Skilte på teltene
• Indretning af pressetelte med snittere, pressere, paller, borde m.v.
• Etiketter påsættes flasker til æblesaft – typisk 1 måned før uge 42
• Afspærringer, opstilling af vejviser skilte over hele byen. Bannere
• El og Vand teams. Skaffe el og vand til alle stadepladser

Søndag efter Ebelfestival

• Oprydning og nedtagning af Ebelfestivals materiel

Hele året
Tidspunkter efter nærmere aftale

• Pasning af æblelundene, beskæring, klipning af græs
• Vedligeholdelse af materiel
• Opstilling / nedtagning af markedsboder

Andre opgaver kunne være:
Efter nærmere aftale

• Hjælp med økonomi og planlægning
• Program og sponsorarbejde
• Salg af skrabelodder

Interesseret ?

Er du interesseret i at give en hånd med kan du kontakte frivillig koordinator:

Stig Rasmussen
T: 5134 5828
M: stiganni@post.tele.dk