Generalforsamling

Ebeltoft, 01.02.2019

Til alle frivillige og sponsorer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Ebeltoft Ebelfestival
onsdag 20.02.2019 kl 19.00 på Molskroen, Strandhotellet – spisning kl. 18.00

 

Som frivillig / sponsor indbydes du hermed til generalforsamling i Foreningen Ebeltoft Ebelfestival.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, klik her 

 

Der er mulighed for at begynde aftenen med fællesspisning,
som starter kl. 18.00
Generalforsamlingen foregår kl. 19.00

 

Pris for spisning middagsret(efter chefkokkens valg): kr. 140,00 m. et glas vin/vand/øl.

 

Ebelfestival er vært med kaffe / te og kage ved generalforsamlingen.

Tilmelding til spisningen og kaffe er nødvendig og skal ske senest fredag den 15. februar til

Stig Rasmussen, mail: stiganni@post.tele.dk

 

Oplys venligst:
Tilmelding til spisning, antal
eller
Tilmelding kun til generalforsamling og kaffe, antal

 

Betaling 140,00 kr. pr. person for spisning skal ske til MobilPay 37877

Eller ved bankoverførsel til konto 7321 1116063

Betal venligst senest 15.02.2019

 

NB: Ved betaling HUSK at anføre navn på indbetaler.

 

Med venlig hilsen

Palle Erik Rasmussen
Formand

 

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy